Aanleveren bestanden en videoclips

Aanleveren kan via

ofwel ons google uploadformulier 
ofwel  WeTransfer.com naar aanlevering@mentmedia.be

Indien de aanlevering een videoclip is, graag ook het rechtenformulier via deze link invullen !

BELANGRIJK !

. zorg voor een duidelijke bestandsnaam
zoals: ‘artiest – titel’ / ‘bedrijf – TVcampagne’, ..

. vul bij de aanlevering van een videoclip ook steeds het rechtenformulier in
zodat we over alle noodzakelijke informatie beschikken. Invullen kan via deze link

. een videoclip voor MENTpop en MENT55 moet je maar 1 keer aanleveren! De redactie bekijkt op welke zender de clip zal geprogrammeerd worden. Slechts weinig clips zullen op beide zenders tegelijk geprogrammeerd worden.


Technische specificaties videoclips

  • video data: 50 Mbit/sec
  • video codec:  XDCAMHD 50 PAL (4:2:2)
  • video resolutie HD: 1920 x 1080
  • frame rate: 25 frames / 50 field per sec
  • upper field first
  • audio channels: 2
  • channel 1 stereo program left
  • channel 2 stereo program right
  • audio file encodering: PCM, 16 of 24 bit @ 48KHz sample frequentie

Selectie aangeleverde videoclips

Iedere zender heeft een profiel en zoekt de nummers en de clips die het best binnen dat profiel passen.

MENT probeert zo ‘breed’ , maar trouw te blijven aan het profiel en vooral dat profiel ook kwalitatief in te vullen.

Een onafhankelijke redactie beoordeelt alle binnengekomen videoclips op de kwaliteit en de mate waarin ze passen binnen de zenderprofielen. Daarbij speelt ook de kwaliteit van zowel de audio – als de videoproductie een grote rol.

Hebben bepaalde soorten rechten invloed op de airplay?

De meeste aangeleverde videoclip die op MENTpop en MENT55 airplay genieten zijn vrij van audiovisule rechten en imagia rechten. Deze clips kunnen zonder rechtenbeperkingen volop geprogrammeerd worden.
Die hoger airplay heeft ook rechtstreeks invloed op de hitlijsten van ultratop, De Vlaamse Top 10 en de POP10.

Zijn ‘audiovisuele’ (Sabam) rechten van toepassing op een clip, dan zal MENT die niet uitzenden.
Die kost is onevenredig hoog.

1) Sabam-audiovisuele rechten

Deze rechten zijn initieel in het leven geroepen voor de makers van ondermeer films, series, reportages en documentaires die vaak meerdere keren worden uitgzonden. Vaak ook lang na het moment van productie.

Slechts weinig videoclips zijn belast met deze rechten. Het is dus belangrijk dat, wanneer je een videoclip laat produceren, je de maker ervan of mail en/of factuur laat bevestigen dat hij afstand doet van deze rechten (Laat vermelden: ‘Met afstand van alle gebruiksrechten’).

Op die manier ben je dus 100% eigenaar bent van je eigen videoclip en kan je ook zonder probleem MENT ook toestemming geven om de videoclip onbelast te programmeren.

2) Sabam-muziekrechten

Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om de gewone Sabam-rechten. Voor de tekstschrijver, de componist en de uitgever van muzieknummers. Alle gespeelde nummers worden door MENT MEDIA gerapporteerd aan Sabam, waardoor de rechthoudende op een correcte manier vergoed worden.

3) Imagia rechten

uitgifte rechten van videoclips. Sommige uitgevers van videoclips laten hun rechten beheren door Imagia.

MENT MEDIA maakt iedere jaar een overeenkomst met Imagia om een beperkt aantal door hen beheerde clips te kunnen programmeren, vooral bedoeld om de programmatie van een aantal internationale videoclips.

Door nummers met Imagia rechten alsdusdanig te catalogeren in de software zorgen wij er voor dat deze rechten correct gerapporteerd worden aan Imagia. Maar we zorgen er ook voor dat we binnen onze hoeveelheid Imagia clips blijven.

Het ligt dus voor de hand dat een clip met deze rechten minder draait dan een clip waarop Imagia niet van toepassing is.