MENT MEDIA neemt iedereen ernstig. Mensen met een fysieke of geestelijke beperking zijn even welkom bij MENT MEDIA als anderen. Afkomst, huidskleur, ideologie, politieke mening … voor MENT MEDIA is iedereen even belangrijk, zo lang maar op een goeie, constructieve wijze gecommuniceerd en met elkaar omgegaan wordt.

MENT MEDIA won ook reeds enkele keer advies in bij het ‘UNIA’ omtrent het toegankelijk maken van televisie-opnames en de juiste manier van communiceren rond minderheidsgroepen.

MENT MEDIA zal altijd praten in termen van ‘Personen met een beperking’ en haar communicatie omtrent alle groepen in de samenleving positief houden. Dat strookt ook met de denkwijze van MENT en haar medewerkers. Televisie-opnames zijn zo goed als altijd toegankelijk voor personen met een beperking, vaak zijn ook specifieke plaatsen voor hen voorzien.

Het kan, wanneer we bijvoorbeeld een opname doen in een discotheek, de locatie minder toegankelijk is met bv een rolstoel. We willen dat op ieder moment in geval van nood mensen makkelijk en veilig de uitgang zelfstandig kunnen bereiken. De veiligheid van onze kijkers staat bovenaan.

Indien een locatie minder toegankelijk is voor personen met een lichamelijke beperking geven we dit duidelijk aan op MENT55.be of MENTpop.be of op de site waarop plaatsen kunnen gereserveerd worden.

We streven er maximaal naar alle opnames voor iedereen toegankelijk te maken.